Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Singida
(Hospitali ya Mkoa)

HUDUMA YA TIBA YA VIUNGO (PHYSIOTHERAPY)

Posted on: June 12th, 2024

Huduma hii inatolewa katika idara ya tiba ya tiba ya viungo ya Hospitali yetu ya rufaa ya Mkoa wa Singida.

Ifuatayo ni orodha ya matibabu yanayofanyika katika idara hii;

  1. Mazoezi tiba kwa waliopooza.
  2. Mazoezi tiba kwa watoto waliochelewa ukuaji.
  3. Tiba ya maumivu ya pingili za mgongo.
  4. Tiba ya maumivu ya viungo.
  5. Tiba ya mguu kifundo (clubfoot) kwa watoto.